fredag, april 29, 2016

Vitsippsakademin i Gävleborg

I torsdags var det premiär för nya Vitsippsakademin i Gävleborg. Ett 50-tal intresserade från hela länet samlades i Söderhamn. Efter god mat på Eat & Meet fick vi lyssna till ett mycket intressant föredrag om kristdemokratisk filosofi och ideologi av Simon Westberg, politisk sakkunnig hos Ebba Busch-Thor.

Träffarna fortsätter under hela 2016 och våren 2017 och avslutas med en studieresa till Stockholm/Riksdagen eller till Bryssel/EU-parlamentet.

söndag, januari 24, 2016

Intressant politiskt landskap

Enligt SIFO januari är nu Moderaterna landets största parti och Socialdemokraterna har lägsta opinionssiffran sedan SIFO startade mätningarna 1967. Kristdemokraterna har äntligen vänt den nedåtgående trenden och ökar med 0,9 procent till 4,4 procent. Sverigedemokraterna backar något. Det politiska landskapet är intressant just nu. Allianspartierna kan glädjas över ett försprång på 5,5 procentenheter till de rödgröna partierna.

Vem skulle tjäna på ett nyval? Givetvis skulle SD i dagens opinionsläge och internsiva debatt om migrationen tjäna på ett nyval och det skulle bli svårt att bilda en ny regering. Alliansen kan i stället lägga fram ett gemensamt budgetförslag i höst och fälla regeringens budget och bilda en ny minoritetsregering. Men det skulle bli en svag regering och beroendet till SD skulle bli starkt.

KD:s partisekreterare Acko Ankarberg Johansson tycker givetvis det är glädjande att partiet går upp i ytterligare en mätning. "Vi vet dock att mycket arbete återstår för att visa väljarna att Kristdemokraterna har svar på samhällets utmaningar. Vi måste få en politik som får fler i arbete, som skapar förutsättningar för nya medborgare att integreras i Sverige. Här har vi och Alliansen lagt flera bra förslag medan regeringen för en jobbfientlig politik. Och det verkar väljarna ha insett".


söndag, mars 22, 2015

KD Vårstämma Hudiksvall

Kristdemokraterna i Gävleborg anordnade sin traditionella vårstämma i Hudiksvall den 21 mars.

Peter Åkerström hälsade ett 70-tal ombud och övriga deltagare välkomna till stämman på Högliden Konferens. Till stämmoordförande valdes Olle Persson, Norrala. Inbjuden talare var riksdagsledamoten Annika Eclund, Tibro, partiets skolpolitiska talesperson, tidigare lärare, som informerade om aktuella politiska händelser i riksdagen med fokus på skolfrågorna.

T f ombudsman Leif Jönsson, Sandviken, föredrog verksamhetsberättelsen och kassör Daniel Jönsson, Sandviken, den ekonomiska berättelsen. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Göran Dahlin, Gävle, redovisade valberedningens förslag till de olika posterna i partidistriktet. Rosalie Carlén, Gävle, valdes till ordförande, Leif Jönsson, Sandviken till 1:e vice ordförande och Ingemar Kalén, Hofors, valdes till 2:e vice ordförande.

Till ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen valdes Maj-Britt Kissner Burman, Bollnäs, Anders Bergsten, Bollnäs, Jennie Forsblom, Ovanåker, Lili Andre , Gävle, Peter Åkerström, Hudiksvall, Anders Ramstrand, Söderhamn och Daniel Jönsson, Sandviken.

KD ska välja ny partiledare vid ett extra riksting den 25 april. Vårstämman valde som ombud Anders Bergsten, Bollnäs, (delegationsledare), Jennie Forsblom, Ovanåker, Lili Andre, Gävle, Lennart Sandgren, Hofors, Patric Jonsson, Nordanstig, Leif Jönsson, Sandviken, Anders Ramstrand, Söderhamn och Peter Åkerström, Hudiksvall.

Ingemar Kalén, oppositionsråd i regionfullmäktige, där KD har tre ledamöter, redovisade landstingsgruppens verksamhetsberättelse och lämnade även övrig information från den nya regionen.

Vårstämman behandlade även elva inkomna motioner till det ordinarie Rikstinget i höst i Västerås. Bland motionerna kan nämnas ”Differentierade arbetsgivaravgifter i olika regioner i Sverige”, ”Förstatliga sjukhusvården”, ”KD och HBT-frågorna” samt ”Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor”. Samtliga dessa motioner beslutade stämman rekommendera rikstinget att bifalla. En motion från Albin Lindkvist, Kilafors, om ”Uppförande- och ordningsbetyg i skolan” ansågs besvarad eftersom ett förslag om detta fanns i Alliansens valmanifest.

Andra aktuella frågor som behandlades var förslag till stadgeändringar och revidering av partiets principprogram. Jan Erik Andersson, Gävle, redovisade den regionala valanalysen. Bland slutsatserna kan nämnas att en kandidat- och politikerskola kan vara nödvändig och att vikten av att ett fungerande KDU (ungdomsorganisationen) i länet etableras så snart som möjligt, samt att ta fram en strategisk plan när det gäller marknadsföring av politiken lokalt och regionalt.

Ordföranden påkallade till sist en tyst minut för avlidna Eva Hedlund, Gävle, varefter partidistriktets nya ordförande Rosalie Carlén avtackade Ethel Engberg, Nordanstig, Roland Jonsson, Bollnäs och Pärlennart Larsson, Hudiksvall, samt presidiet. Ett särskilt tack riktades till Ingrid och Göran Dahlin, Gävle och Leif Jönsson, Sandviken, för deras insatser under våren och inför stämmoarrangemanget.

fredag, september 12, 2014

Valet på söndag borde vara enkelt!

Jag delar inte de rödgrönas dystopi över det svenska samhället. Historiskt brukar svenska val handla om ekonomin, jobben och välfärden. Privatekonomiskt har nio av tio personer fått det rejält mycket bättre. Jobbskatteavdragen har gett en hel månadslön extra. Även pensionärernas skatter har sänkts fem gånger.


Trots finanskrisen har antalet sysselsatta ökat med 320 000 personer under Alliansens åtta år vid makten. Sysselsättningen är idag högre än 2006. Arbetslösheten sjunker och antalet lediga platser ökar.

Välfärden har fått ökade resurser. Sedan år 2000 har den offentliga sektorns intäkter ökat med 260 miljarder kronor och samtidigt har skatternas andel av BNP sjunkit från 50 till 44 procent. Trots skattesänkningarna får staten in mer pengar i skatter än någonsin.

Vi är dessutom ett av världens mest jämställda länder, med den mest offensiva integrationspolitiken och med jämförelsevis små inkomstskillnader.

Det är ditt val på söndag, och valet borde vara enkelt.

tisdag, februari 11, 2014

Om välfärdspopulism...

Sven-Åke Thoresen (S) från Hudiksvall är en unik politiker, som utan att darra på manschetten säger sig vara ”stolt över att vara populist”, ett begrepp som alla andra politiker normalt skyr som pesten. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt tillhör som bekant "välfärdspopulisterna". En annan är LO:s Daniel Suhonen som i Aftonbladet 24 januari på fullt allvar jämför kommunalt upphandlad men privat driven äldreomsorg med Josef Stalins slavläger i Sibirien. Ja, ni läste rätt – man tror knappt sina ögon. En tredje är gamle stalinisten Sven Wollter som att äldreomsorgen nästan är sämre än på 1800-talet och att allt är "vinsternas fel".

Välfärdspopulisterna har ett vårdslöst sätt att handskas med statistik och data kopplat till vård, skola och omsorg. De köper billiga politiska poäng genom att måla upp ensidiga nidbilder och framhålla  enstaka missförhållanden som allmängiltiga verklighetsbeskrivningar. Chefredaktör Mats Edman på Dagens Samhälle liknar Aftonbladet vid en ”populistisk loppcirkus”. Får man tro nidbilderna ligger nu tusentals äldre ”inlåsta, passiviserade, sjuka och neddrogade”. 

Vi kristdemokrater i Gävleborg har beklagat att även Sven-Åke Thoresen nu rättar in sig i vänsterledarens välfärdspopulistiska led. Denna metafor missuppfattar Thoresen kapitalt och påstår att vi KD-politiker ”är i det välfärdspopulistiska ledet”. Fakta i ärendet är att det idag satsas mer pengar på vård och omsorg än någonsin tidigare. Två större undersökningar på senare tid (Help Age International knuten till FN/WHO och OECD:s granskning av sina medlemsländer) rankar Sverige som etta i världen och OECD när det gäller äldreomsorgen.

Men fakta bryr sig inte välfärdspopulisterna om…

onsdag, januari 29, 2014

Föräldrar efterfrågar vårdnadsbidrag i BollnäsÅtta olika kvinnor från olika delar av Bollnäs kommun har i åtta olika medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska införa vårdnadsbidrag. Samtliga åtta medborgarförslag remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Debatt och beslut blir det i kommunfullmäktige i juni. Vi kristdemokrater känner nu ett starkt stöd för att driva på införandet av ett vårdnadsbidrag. Vi tackar dessa kvinnor för deras initiativ!

Vårdnadsbidrag finns i alla nordiska länder men skiljer sig åt till både konstruktion och historia. Dessutom spelar vårdnadsbidraget olika roll i de fem länderna då användning och debatt har sett och ser olika ut. Finland har haft vårdnadsbidrag längst och Sverige kortast period. Det är viktigt att komma ihåg att vårdnadsbidraget på 3000 kronor per månad handlar om 1- och 2-åringar. Det är inte så att vi låser in barnen i hemmen genom att införa ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag har införts i cirka 100 av Sveriges 290 kommuner.

Jag minns när vi kristdemokrater 2008 motionerade om att införa vårdnadsbidrag i kommunen. Då sa socialdemokrater och centerpartister i barn- och utbildningsnämnden nej och föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Föräldrarna i Bollnäs nekades vårdnadsbidrag av den rödgröna majoriteten 2008. Centern i Bollnäs var plötsligt emot vårdnadsbidraget, medan i grannkommunen Söderhamn hade centern motionerat om att införa vårdnadsbidrag!

Många barnfamiljer upplever att de har för lite tid för barnen. Syftet med vårdnadsbidraget är att möta barnfamiljernas behov. Det är en rättvisereform med ett tydligt barn- och valfrihetsperspektiv. Vi kristdemokrater tror att kvinnor såväl som män kan fatta informerade och kloka beslut gällande omvårdnaden om sina barn. Om vi inte erkänner denna förmåga – då är det naturligtvis bättre att staten helt och hållet styr föräldrarnas val.

83 % av barnen 1-5 år i Bollnäs är inskrivna i förskoleverksamheten. Kostnaden per barn 1-5 år i förskolan är drygt 116 000 kronor per barn år 2012. Köerna till barnomsorgen växer och barngrupperna blir allt större. Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Vill man vara hemma med barnen när de är små ska man kunna vara det. Den tiden kommer aldrig tillbaka. Ett samhälle där föräldrar upplever att de inte har möjlighet att ta tid för sina små barn, det är i mina ögon inte det goda samhälle som jag vill förverkliga.

torsdag, oktober 03, 2013

Undantag från strandskyddet främjar landsbygdens utveckling

2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att kommuner på landsbygden skulle får det lättare att skapa attraktiva boendemiljöer i strandnära lägen. Så har det dock inte blivit. Därför gav regeringen i fjol Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att analysera hur myndigheter och kommuner tillämpar reglerna. Myndigheterna fick också i uppgift att vid behov föreslå förbättringar av regelverket.


Den utvärdering av strandskyddet som Boverket och Naturvårdsverket har presenterat innehåller tyvärr inte nödvändiga förslag till ett bättre regelverk. Reglerna hindrar utveckling på landsbygden och måste ändras på flera punkter.

Många landsbygdskommuner behöver skapa boendemiljöer i vackra naturområden för att locka till sig nya invånare. Men onyanserade bestämmelser hindrar dem från att planera för byggande i strandnära lägen, trots att deras tillgång till sjöar och stränder är god.

Det är beklagligt att myndigheterna inte har följt sitt uppdrag att ge förslag som underlättar byggande och främjar landsbygdens utveckling. I t ex Arjeplogs kommun har varje invånare 3 kilometer stränder att ”förfoga” över…
Myndigheterna borde ha föreslagit att mindre sjöar och vattendrag med lågt skyddsvärde undantas från strandskyddet. Den lättnad som man vill införa för mindre sjöar och vattendrag är förenad med krav om prövningar i varje enskilt fall. Risken finns att länsstyrelserna fortsätter att göra strikta bedömningar och att bedömningarna tar lång tid.
Det saknas förslag om att ta bort kravet på att nya hus måste byggas intill befintlig bebyggelse för att få dispens från strandskyddet i så kallade LIS-områden (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). På många håll finns det inga hus att bygga intill.

Bollnäs kommun har till regeringen överklagat länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Backaområdet i Vallsta i anslutning till Ljusnans strand. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan. I Gävleborgs län är det nästan omöjligt att få dispens från strandskyddet. Intentionerna i ändringarna i strandskyddslagstiftningen från 2009 var att underlätta byggandet i strandnära områden, men det har snarare blivit svårare, anser Bollnäs kommun.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) delar Bollnäs kommuns uppfattning och poängterar att det är stor skillnad mellan länsstyrelsernas bedömningar. Länsstyrelserna hamnar ofta på kollisionskurs med kommunerna. Reglerna behöver ändras så att kommunerna får större inflytande över dispenser. Något sådant förslag ges dock inte, trots att kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga bostäder i för att främja landsbygdens utveckling.