fredag, september 12, 2014

Valet på söndag borde vara enkelt!

Jag delar inte de rödgrönas dystopi över det svenska samhället. Historiskt brukar svenska val handla om ekonomin, jobben och välfärden. Privatekonomiskt har nio av tio personer fått det rejält mycket bättre. Jobbskatteavdragen har gett en hel månadslön extra. Även pensionärernas skatter har sänkts fem gånger.


Trots finanskrisen har antalet sysselsatta ökat med 320 000 personer under Alliansens åtta år vid makten. Sysselsättningen är idag högre än 2006. Arbetslösheten sjunker och antalet lediga platser ökar.

Välfärden har fått ökade resurser. Sedan år 2000 har den offentliga sektorns intäkter ökat med 260 miljarder kronor och samtidigt har skatternas andel av BNP sjunkit från 50 till 44 procent. Trots skattesänkningarna får staten in mer pengar i skatter än någonsin.

Vi är dessutom ett av världens mest jämställda länder, med den mest offensiva integrationspolitiken och med jämförelsevis små inkomstskillnader.

Det är ditt val på söndag, och valet borde vara enkelt.

Inga kommentarer: