torsdag, november 11, 2010

KD fokus på förbättringsområden i sjukförsäkringen

Kristdemokraterna har beslutat att tillsätta en grupp som noga ska bevaka och följa sjukförsäkringsfrågan och det fortsatta arbetet med reformen. Uppdraget är att se vilka förbättringsområden som finns och vilka åtgärder som bör prioriteras. Det är en utmärkt strategi. Vi tog mycket stryk i valrörelsen på grund av av orimliga och oavsiktliga effekter i sjukförsäkringssystemet. Kristdemokraterna vill säkerställa att sådana konsekvenser uppmärksammas och åtgärdas. Den grupp som särskilt följer frågan kommer att återrapportera till partiledaren och riksdagsgruppen.

Inga kommentarer: