lördag, september 08, 2012

Dialogmöte med Maria Larsson

Igår hade jag nöjet att träffa Barn- och äldreminister Maria Larsson i samband med att ”Nätverk och Länsledning Närvård” hade ett dialogmöte på Winn City Konferens i Gävle. Syftet med mötet var att ministern skulle informera sig om det pågående arbetet med styrning och ledning i samverkan kommun/landsting. Maria Larsson höll en kort inledning där hon informerade om "Länsdialog 2012 – mest sjuka äldre” där regeringen satsar 4 miljarder under år 2011-2014. I år uppgår satsningen till 1,16 miljarder och är prestationsbaserad. Vid diskussionen togs bl a avvikelsehanteringen upp och det framkom att det kanske skrivs för få avvikelserapporter. En anledning till det kan vara att det saknas återkoppling och reaktioner på de rapporter som avgetts. Det är även olika system för avvikelsehanteringen inom kommun och landsting. En brist som påtalades var analysarbetet av statistiska data. Det finns en mängd kvalitetsregister att hämta data ifrån men det finns inte alltid kompetens för att göra bra analyser och dra de rätta slutsatserna av befintligt material. Register som diskuterades var t ex ”Senior Alert” och ”Palliativa registret”. Kent Sjöberg, Lili André och Rosalie Carlén från vår kristdemokratiska landstingsgrupp fanns också på plats vid dialogmötet och det efterföljande studiebesöket på Gävle kommuns Anhörigcenter, som arbetar med anhörigstöd, kultur inom omvårdnad, personliga ombud, träffpunkter för seniorer, uppsökande verksamhet och volontärer.

Inga kommentarer: