onsdag, augusti 18, 2010

Vi vill fortsätta sänka skatten för pensionärerna

Den här veckan har skatten på pensioner fått stor uppmärksamhet. Flera partier gör utspel och kommer med förslag. Det är en fråga som är mycket viktigt för oss Kristdemokrater, eftersom vi är det parti som hårdast drivit kravet på skatteskattesänkningar inom Alliansen. Tack vare Kristdemokraterna i regeringen har pensionärerna fått skattesänkningar på 5,5 miljarder kronor samt minst ytterligare 5 miljarder kronor den 1 januari 2011. Under Socialdemokraternas 12 år vid makten lyckades de inte sänka skatten för pensionärerna en enda gång. Vi vill fortsätta sänka skatten och varje skattesänkning ska leda till att gapet mellan skatten på lön och skatten på pension minskar. När andra grupper får förbättringar av ekonomin är det rimligt och rättvist att också pensionärerna får sin del.

Inga kommentarer: