fredag, augusti 20, 2010

Broar till ett friskt och aktivt liv

Fram till 2006 så förtidspensionerades 140 personer varje dag och gömdes undan i statistiken. Svenskarna var ett av de mest sjukskrivna folket i Europa där 200 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000.

Antalet sjukskrivna har halverats från 200 000 till 100 000 personer. Under 2009 har 9 000 personer med förtidspension anmält att de ska förvärvsarbeta och många utnyttjar också möjligheten att studera eller engagera sig ideellt. I Gävleborgs län har antalet sjukskrivna minskat med hela 45 procent under mandatperioden.

I början av 2000-talet var Europas friskaste folk också det mest sjukskrivna. Nu är läget rimligare. När historien skrivs om mandatperioden 2006–2010 kommer reformerna i socialförsäkringen att framstå som en av de allra viktigaste insatserna. Utan förändring hade välfärdsstaten kollapsat.

På sikt kommer troligen diskussionen kring sjukförsäkringens bortre parentes, vad som av vänstern kallats för "stupstocken", att framstå som en av de märkligare politiska debatterna i vår moderna historia.

Sjukförsäkringen är till för den som är sjuk. Men med åren har den alltmer glidit över till att bli en generell trygghetsförsäkring där människor blev kvar även när de tillfrisknat. I praktiken har den därmed blivit en del av arbetsmarknadspolitiken, vilket aldrig var avsikten.

Mest glädjande är ändå att så få av de som drabbades av ”stupstocken” blivit beroende av socialbidrag. Människors vilja och förmåga att arbeta finns i grunden bara regelsystemet stimulerar viljan att försörja sig genom eget arbete.

Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i Alliansregeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till arbetslivet. Vi kristdemokrater vill att varje människa ska mötas utifrån sina egna förutsättningar. Vi ska ha en trygg, säker och hållbar sjukförsäkring som omfattar alla. Vi ska ha en aktiv rehabilitering, ge hjälp och stöd tillbaka till arbetet för dem som orkar och kan.

Inga kommentarer: