tisdag, augusti 03, 2010

Vad skiljer KD från övriga partier?

I svensk politik sägs ofta att det blivit trångt i mittfåran. Vad skiljer KD från övriga partier i årets valrörelse? Det är en vanlig fråga jag får som partiföreträdare. En tydlig skiljelinje handlar om vår syn på politikens plats i samhället. Människor ska inte detaljstyras av politiska ingenjörer, allt är inte politik. Politiskt utformade system ska fungera som stödhjul för en tryggare färd. Men politikerna ska inte hålla i styret och inte dirigera vart resan ska gå.

Vi kristdemokrater menar att den politiska uppgiften är att stödja och underlätta familjers, kvinnors och mäns val – men inte att styra dem. Vi står också för en relationslinje i politiken. De relationer som betyder mest, det är de som är långsiktiga – och det är framför allt familjerelationerna. Familjer och etik är avgörande i samhällsbygget – men inte bara familjerna, utan även många andra små gemenskaper; grannarna, byalaget, idrottsföreningen m fl.

I miljöpolitiken betonar vi förvaltarskapstanken och omtanken om kommande generationer. Vi skiljer oss också från alla övriga partier genom vårt partinamn. Vi vill främja idéer med grund den kristna etiken. Vi står för en demokrati byggd på trygghet, gemenskap och solidaritet. Sjukvård, äldrevård, skola och företagande utgör våra viktigaste politikområden.

Inga kommentarer: