onsdag, juli 28, 2010

Fult påhopp på lojal tjänsteman

Jan Lindberg, Söderhamn, insinuerar i en insändare i Ljusnan och Söderhamns-Kuriren den 28 juli apropå en tänkt etablering av Hennes & Mauritz i Bollnäs att jag som förtroendevald i Bollnäs kommun och utredare i Söderhamns kommun ”sitter på två stolar ” och har ”insyn i båda kommunernas planer”. Jag kan försäkra Jan Lindberg att jag har ingen som helst insyn i affärs- eller andra företagsetableringar i vare sig Bollnäs eller Söderhamn.

Affärs- och företagsetableringar omges av sekretess och handläggs inom en mycket snäv krets av ledande politiker och av tjänstemän inom näringslivsenheten. Att H&M planerar att etablera sig i Bollnäs var för mig en nyhet när Ljusnan skrev om det, liksom det är en nyhet för mig idag att läsa din insändare om planer på att H&M ska etablera sig i Söderhamn.

Jag skulle vilja karakterisera Jan Lindbergs ord om ”att någon med engagemang i frågan lämnat information som är till Söderhamns nackdel” som ett fult påhopp på en lojal tjänsteman. Påståendet är fullkomligt grundlöst. Min ledstjärna under alla år har dessutom varit samarbete över kommungränserna och jag var t ex som tjänsteman med och etablerade högskoleutbildning på distans i OBS-regionen på 1980-talet, ett embryo till det som i Söderhamn utvecklades till det framgångsrika CFL.

Inga kommentarer: