onsdag, maj 26, 2010

Kan vi vinna valet på en ny äldrepolitik?

Jag är övertygad om att alliansens och i all synnerhet kristdemokraternas initierade reformer har inneburit en avgörande omställning av äldrepolitiken. Ledord i förändringen har varit valfrihet, delaktighet och självbestämmande. Det är nu dags för en fortsättning som bygger på samma principer men också utvecklar politiken vidare.

Valfriheten är alltjämt viktig men måste också kombineras med åtgärder som ger de mest sjuka äldre en bättre vård. Samtidigt måste ambitionen vara att riva alla hinder för äldres deltagande i samhällsliv och arbetsliv. Jag ser därför mycket positivt på att alliansens arbetsgrupp för äldrepolitik i sin slutrapport presenterar hela 22 förslag för att utveckla äldrepolitiken under nästa mandatperiod. Detta bör vara en valvinnande strategi.

Inga kommentarer: