torsdag, maj 20, 2010

Bättre för patienterna efter vårdvalet

Möjlighet för patienter att själva välja primärvårdsenhet, ökad tillgänglighet och bättre bemötande. Det är några av de effekter som redan märks av regeringens vårdvalsreform inom primärvården, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport.

Inte mindre än 181 nya vårdenheter har tillkommit eller godkänts för etablering sedan vårdvalssystem infördes i landstingen. Det är en ökning med 19 procent. Dessutom erbjuder många vårdenheter utökade öppettider.

Det är bra för patienterna att det har blivit lättare att ta sig till en vårdcentral. Dessutom har landstingen uppmärksammat en större fokusering på patienten. Regeringens vårdvalsreform har varit lyckad.

Vårt eget landsting i Gävleborg har också startat vårdval, men hos oss heter det hälsoval. Mitt Hjärta har startat i Ljusne och Alfta, Manpower Hälsopartner AB i Sandviken och Praktikertjänst i Gävle startar 1 september. Privata vårdgivare har även startat i Söderhamn, Harmånger, Brynäs och Gävle. På övriga håll i länet driver landstinget vårdval i egen regi.

Det här är en positiv utveckling där patienten står i centrum mer än tidigare, och bemötande och kundservice har fått större uppmärksamhet. Jag vill ytterligare förbättra vårdvalet. Jag föreslår att landstingen vidtar åtgärder för att organisatoriskt och redovisningsmässigt skilja vårdvalsverksamhet i egen regi från annan landstingsverksamhet. Landstinget bör också ta fram en policy som reglerar vad som ska ske när landstingets egna vårdenheter redovisar vinst och förlust.

Inga kommentarer: