tisdag, augusti 18, 2009

Okunnigt, insinuant och fördomsfullt om KR och kyrkovalet


I en okunnig, insinuant och fördomsfull insändare den 18 augusti i Hälsingetidningarna med rubriken ”Rösta för att stoppa reaktionära krafter” skriver Nima Gholam Ali Pour att ”Kristdemokraterna har i flera frågor visat sig vara fientliga mot HBT-personer och kvinnor”.

Okunnigheten avslöjas genom att skribenten sätter likhetstecken mellan KR och KD, vilket är felaktigt. Förbundet Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) är fristående från partiet och skall därför inte blandas samman med det politiska partiet Kristdemokraterna (KD).

Förbundet har ett hjärta, symbol för kärleken, i sin logotyp, inte en blomma som det politiska partiet. Hjärtat i förbundets logotyp är knutet till Kristus. Grunden för förbundets deltagande i de kyrkliga valen är alltså inte en borgerlig ideologi utan tron på Kristus som vi bekänner som Kyrkans Herre.

Fördomsfullheten avslöjas genom att skribenten beskyller oss för att vara fientligt inställda mot kvinnor och HBT-personer. Detta är fullkomligt trams och en grov förolämpning mot de 1000-tals kvinnor och män som ställer upp för KR i kyrkovalet landet runt. Orden om ”reaktionära krafter” och ”hatfyllda idéer” visar bara vilken låg demagogisk nivå skribenten anslår.

En av KR:s viktigaste valfrågor är renodlade personval. Vi vill alltså ha ett kyrkoval fritt från partipolitik, till skillnad från socialdemokrater, moderater och centerpartiester. Skälet till att frågan om ett nytt valsystem blivit förbundets viktigaste fråga inför valet den 20 september är upplevelsen att det nuvarande valsystemet drar de förtroendevaldas lojalitet och uppmärksamhet i andra riktningar, med fokus som är artfrämmande för kyrkan. Ett exempel på detta är hanteringen av äktenskapsfrågan.

En annan viktig fråga är levande församlingar med fokus riktat mot kyrkans centrum, ursprung och källa, Jesus Kristus. Huvuduppgiften för oss som företräder Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) är att verka för levande församlingar i en folkkyrka präglad av evangeliets glädjebudskap med en öppen famn mot alla människor.

1 kommentar:

Reflektioner Allteftersom sa...

Personval. Förutsatt att man tycker exakt rätt. Annars hör man inte hemma i KD i SvKa.