fredag, augusti 21, 2009

Kyrkans roll är att vara tröstare och tjänare


Svenska kyrkan har haft och bör även i framtiden vara beredd att gå in i en roll som en sammanhållande och gemenskapsbyggande kraft såväl vid festligheter som vid kriser och katastrofer.

En sådan roll handlar om att lyssna, inspirera, stärka och uppmuntra. Kyrkans företrädare och förtroendevalda skall ha fokus på tjänandet, inte på utövandet av makt. Tjänandet sker i mötet med församlingsmedlemmarna genom diakoni, bikt, undervisning, själavård och uppmuntran av det som är friskt och gott.

I ett fritt, tolerant och öppet samhälle måste makthavarna slå vakt om och värna maktens gränser. Ingen skall kunna tvinga dig att tro på eller att inte tro på Gud. Ingen skall kunna tvinga dig att älska, även om vi alla är beroende av kärlek. De högsta värdena i livet utvecklas bara i full frihet. Kyrkan har en viktig uppgift att påminna människor om vikten av att ta vara på den frihet vi har genom att välja – aktivt, exempelvis genom att delta i kyrkovalet.

Inga kommentarer: