lördag, januari 24, 2009

Vårdnadsbidrag

Politiskt verkar vårdnadsbidraget vara i det närmaste stendött i Sverige. Vi har försökt i Bollnäs, men utan resultat. Inte ens centern gav stöd i fullmäktige. Ett barn i förskolan kostar mer än 100 000 kr per år och då känns det futtigt att ge 3 000 kr per månad till hemmavarande förälder!

Vårdnadsbidrag fungerar dock bra i andra länder, t ex Luxemburg. Läs mera om detta hos den utmärkta kolumnisten i Expressen, Mari Söderqvist, själv småbarnsmamma.


Inga kommentarer: