fredag, januari 23, 2009

Diskussion efter "Debatt"

Det fanns en del intressanta inlägg i diskussionen efter "Debatt". Jag vill citera följande av signaturen "Koivikko":

KD är enda borgerliga partiet med en klar ideologi (möjligen undantaget liberala fp). Att stå för fasta värden gör att partiets ställningstagande är förutsägbart, t ex i äktenskapsfrågan, där Göran Hägglund har varit väldigt tydlig i vad partiet står för. Det tror jag han har ett väldigt stöd för av de trogna kristdemokraterna. När det gäller Sacrédeus är det klart det hade varit bättre att han vore inkluderad (och inkluderade sig) mer i partiet, men att kalla denna personfråga för kris är fel. Partiet står fortfarande för samma ideologi.

Nej, någon kris råder inte i partiet, däremot en livgivande diskussion. Vi har ju alltid haft massmedia emot oss och det är märkligt vilket genomslag Demoskops opinionsundersökning fått!

Inga kommentarer: