tisdag, april 17, 2007

Utanförskapet ska brytas!

Utanförskap handlar om människor som inte får chansen att försörja sig själva, uppleva gemenskapen kring fikabordet på jobbet eller känna sig efterfrågad av arbetskamrater och arbetsgivare. Detta utanförskap sa vi kristdemokrater, tillsammans med våra kollegor i Allians för Sverige, att vi måste bryta. Det är alliansregeringens viktigaste uppgift.

Vi kan beräkna detta utanförskap på lite olika sätt. Ett sätt är som statliga Konjunkturinstitutet gör, det vill säga räkna alla som lever på sociala ersättningar i form av a-kassa, sjukpenning, förtidspension, socialbidrag och så vidare. Räknar man om alla dessa till helårstal så har vi haft en bra bit över en miljon människor i utanförskap ända sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet.

Men nu 2007, inträffar något viktigt. Utanförskapet minskar till under en miljon. Detta är jag som kristdemokrat mycket stolt över. Vi tar viktiga steg för att bryta den onda cirkel som många människor tvingats leva i. Prognoserna visar att denna utveckling fortsätter kommande år.

Visst har vi en god konjunktur. Därför blir det fler jobb. Men ska vi knäcka utanförskapet måste vi få ekonomin att fungera bättre och få fler ut i arbete. Konjunkturinstitutet räknar med att de åtgärder den här regeringen hittills genomfört kommer att göra att 70 000 fler personer får ett arbete. Totalt beräknas det skapas 185 000 nya jobb de kommande åren.

Detta är en politik som ökar rättvisan i ett samhälle. Fler kan försörja sig själva, bli mindre beroende av bidrag och få ökade inkomster. Nästa år satsar Alliansregeringen nära nio miljarder kronor på åtgärder som ger nya jobb i Sverige: sänkta arbetsgivaravgifter för unga, instegsjobb för invandrare, jobbgaranti för ungdomar, slopad löneskatt för pensionärer och jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa.

När socialdemokraterna lyckades sänka den öppna arbetslösheten ökade istället antalet i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller antalet förtidspensionärer. Den dåvarande regeringen skapade ett trefjärdedelssamhälle med social utslagning, bidragsfusk och uppluckrad arbetsmoral - men utanförskapet minskade inte!

Inga kommentarer: