lördag, augusti 19, 2006

Ersätt integration med mångfaldspolitik!

Vi kristdemokrater vill utmönstra begreppet integration och ersätta den med en mångfaldspolitik. Den svenska regeringen har skapat en ”integrationsindustri” med en rad myndigheter och tjänstemän vars enda uppgift är att arbeta med ”invandrarfrågor” och ”integrationsfrågor”.

Bland dessa kan nämnas Integrationsverket, Migrationsverket, Utlänningsnämnden, Diskrimineringsombudsmannen, landstingens och kommunernas invandrar-, integrations- och flyktingförvaltningar. Till dessa kommer projektbidrag, statliga utredningar och konferenser där invandrarna och deras problem analyseras fram- och baklänges.

Denna byråkrati arbetar i bästa välmening men bidrar i praktiken till ett omhändertagande som fungerar som stigmatisering av tusentals nya svenskar. På samma sätt som inom jämställdhetspolitiken måste en strategi för mångfaldens samhälle in i alla myndigheters och förvaltningars verksamhet, inte på en särskild myndighet som Integrationsverket.

Inga kommentarer: