söndag, juni 28, 2009

Kristdemokratiskt credo

Mindre av förbud, mer av det personliga ansvaret. Det enkla goda livet, människovärdets okränkbarhet, de små gemenskapernas trygghet, familjen, släkten, barnen och barnbarnen, fysisk fostran, de ungas gemenskap, ordning och reda, kunskap i en skola nära dig, en välkomnande kyrka för såväl troende som icke-troende, integration, ett starkt, svenskt alliansfritt försvar, en polismakt som skyddar och fungerar även på det lokala planet, en värdegrundsbaserad äldrevård.

Inga kommentarer: