lördag, juni 27, 2009

Bekämpa värdenihilismen

I Sverige har vi alltsedan tjugotalet plågats av den akademiskt uppfunna värdenihilismen. Alla värden förklarades vara utan allmängiltighet och bara uttryck för den enskildes tillfälliga tycke. I mångt och mycket har företrädarna för denna moralsyn kommit att vara kristdemokraternas huvudmotståndare ända sedan vårt bildande. Och är det, vill jag påstå, än i dag. Denna sorts konflikt berör grundvalarna för det goda samhället och därför har vi kristdemokrater ställt oss i konfliktens mitt. Och där har vi ofta fått stå ensamma.

I vårt arbete för materiell trygghet får vi inte glömma den andra tryggheten. Den som ligger i den historiska förankringen och en kultur som skapar glädje och mening i tillvaron. Ett oroligt och rastlöst samhälle är inte ett gott samhälle, hur små man än lyckas göra mobiltelefonerna. Vi är alla kulturvarelser. När vi träffas för att sjunga i kör, möts i studiecirkeln, går på konsert eller uthärdar Lilla snigel, framförd av kulturskolans minsta.

Detta är inte mina ord - det är vår partiledares ord, citerade från hans storartade linjetal vid öppnandet av Rikstinget 2009 i Västerås! Jag gratulerade honom till det talet och jag tycket det är en utmärkt kickoff inför valrörelsen 2010!

Inga kommentarer: