fredag, september 13, 2013

Långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin
Trots miljonsatsningar för att korta köerna till landets barn- och ungdomspsykiatri, har det inte blivit bättre de senaste åren. Det visar en genomgång av Socialstyrelsen. De första åren lyckades man kapa köerna, men nu sker det inga förbättringar.
För fyra år sedan skärptes vårdgarantin för barn- och ungdomspsykiatrin. Det betyder att barn med psykiska problem ska få komma på ett första besök inom en månad i stället för tre, och få påbörjad behandling inom två månader i stället för sex månader. Annars riskerar landstinget bli utan pengar från statens vårdgarantipott, som de senaste sex åren handlat om närmare en och en halv miljard.
Men förra året ökade köerna jämfört med året innan, och det var 13 av 21 landsting som klarade samtliga krav. Tre landsting klarade inga krav: Dalarna, Gävleborg och Västerbotten. Och det ser inte ut att bli bättre det här året, enligt Ingrid Ström.
Tråkigt att mitt eget landsting, Gävleborg, inte klarar några krav alls. Här måste KD:s landstingsgrupp agera!

Inga kommentarer: