måndag, april 22, 2013

Varför utnyttjas inte kapaciteten vid Aleris sjukhus i Bollnäs fullt ut?

Neddragningarna vid Aleris sjukhus i Bollnäs inger oro och i all synnerhet som orsaken tycks vara att landstinget inte uppfyller villkoren enligt det avtal som slutits för ett år sedan. Enligt avtal med landstinget Gävleborg ska Aleris utföra 3000 operationer per år på sjukhuset i Bollnäs. Men antalet patienter som remitterats från landstinget har blivit färre än väntat. Det har framkommit, att många läkare sätter upp patienter på sig själv och sitt eget sjukhus och inte på den gemensamma väntelistan.

Aleris övertog driften av Bollnäs sjukhus från Landstinget Gävleborg den 1 april 2012. Kalkylen för att driva sjukhuset med nuvarande personalstyrka baserades på högre volymer och att patienter från andra landsting skulle vårdas vid Bollnäs sjukhus. Aleris har tvingats minska personalstyrkan vid Bollnäs sjukhus som en följd av lägre patientunderlag än väntat. Personalminskningen syftade till att säkerställa fortsatt drift av verksamheten. Aleris varslade den 8 januari cirka 45 personer om uppsägning, varav 20 har sagts upp.

Det har gjorts en hel del förändringar på operationsenheten vid Bollnäs sjukhus sedan Aleris tog över driften förra året. Senaste halvåret har verksamheten effektiviserats men det har även gjorts neddragningar med färre operationsdagar i färre salar. Trots det finns kapacitet att utföra fler operationer - men patienterna saknas, enligt verksamhetsledningen.

På Bollnäs sjukhus utförs endast planerade operationer inom ortopedi, kirurgi och urologi. De flesta är ingrepp som innebär att patienten kan gå hem samma dag. Det här är något som Aleris skulle kunna göra flera av och därmed avlasta sjukhusen i Gävle och Hudiksvall.

När Aleris tog över driften förra året började man med att granska vårdkedjan och kunde därmed optimera flödet. Men effektiviseringarna har av allt att döma inte varit tillräckliga. Aleris har även dragit ned antalet operationsdagar från fem till fyra i veckan. Dessutom har en av fem operationssalar tagits bort. Trots neddragningarna finns det kapacitet att göra fler planerade ingrepp, men patienterna saknas. Det finns kapacitet för ytterligare 15-20 % fler patienter.

Frågan är varför denna överkapacitet inte utnyttjas fullt ut. Det kan inte vara rätt att patienter står i kö för operationer medan det finns kapacitet att ta emot dem i Bollnäs.

Inga kommentarer: