lördag, april 06, 2013

S flyttar makten från de äldre till politikerna

Socialdemokraternas nya linje är att låta kommuner och landsting begränsa upphandlingar till enbart non profit-aktörer och att kommunerna får en slags vetorätt. Socialdemokraternas beslut om välfärdsföretagen är djupt bekymmersamt för de äldre om det skulle bli verklighet. Det tar ifrån de äldre rätten att bestämma över sitt liv och sin vardag och ger istället politikerna ökad makt.

Politiker ska kunna säga att den här hemtjänsten får du inte ha kvar för den här ger vi inte tillstånd. Socialdemokraterna struntar fullkomligt i att 83 procent vill ha möjligheten att välja vem som ska hjälpa till med morgonduschen i det egna hemmet.

Jag är också bekymrad över beslutet för de 10 000 småföretag med mindre än 20 anställda  som finns i välfärdssektorn. (S):s förslag riskerar att lägga en död hand över innovationer och investeringar i en tid när vi så väl behöver alla goda krafter.  Det kommer inte att öka jobbtillväxten utan tvärtom.

Löfvens tal om att han vill ha ett feministiskt perspektiv på politiken faller dessutom platt till marken.  Här berövar Socialdemokraterna och LO med manlig maktfullkomlighet framtidsmöjligheterna för en bransch där väldigt många av företagarna är kvinnor.

Inga kommentarer: