måndag, oktober 15, 2012

Stor satsning på infrastruktur

I dag presenteras regeringens infrastrukturproposition. Regeringen rekordsatsar på infrastrukturen. 522 miljarder kr satsas under 2014–2025 på att stärka drift och underhåll på vägar och järnvägar, bygga bort flaskhalsar och säkerställa möjligheten för jobb och tillväxt.

- Jag är mycket positiv till satsningarna på ökad trafiksäkerhet. Genom att påskynda utbyggnaden av särskilt olycksdrabbade vägsträckor kan svåra olyckor förhindras. Det är bra att det skapas utrymme att tidigarelägga redan inplanerade investeringar för att öka trafiksäkerhet.

Det säger Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, med anledning av att regeringen överlämnar  infrastrukturpropositionen till riksdagen i dag.

- Satsningen är otroligt betydelsefull för att stärka infrastrukturen i hela landet, både för storstadsregionerna och glesbygden. Det måste bli lättare för människor att pendla till och från jobbet och att företagens möjlighet att transportera gods förbättras. Jag är därför glad att regeringen satsar på att ökad kapacitet och framkomlighet.

Inga kommentarer: