fredag, december 09, 2011

Opinionsmätningar

I SCB:s senaste opinionsmätning ligger KD på 3,8 %, precis som i våras. I mitt eget län Gävleborg ser det dock bättre ut. För ett år sedan låg vi på 2,7 % och i år i november på 4,8 %. Centern har gått tillbaka från 7,6 % till 5,0 % medan Moderaterna gått framåt från 20,7 % till 27,9 %.

Det kommer många opinionsmätningar och tyvärr påverkar siffrorna oss mentalt. Det känns bra när vi ökar och dåligt när vi minskar. Det kan inte hjälpas! Men jag säger somn Reinfeldt: det är i september 2014 som valet avgörs...

Inga kommentarer: