tisdag, april 20, 2010

Dags att prioritera vardagsbrotten!

När polisen får mer resurser måste vardagsbrotten prioriteras. Göran Hägglund har alldeles rätt i att människors oro över vardagsbrottslighet, som inbrott, skadegörelse och misshandel, länge har satts på undantag.

Under 11 år av socialdemokratiskt styre ökade antalet poliser med 59 stycken. Sedan alliansen tog över regeringsmakten 2006 har antalet poliser ökat med mer än 2 800. Med dessa nya förutsättningar vill jag nu se en ökning av antalet lokalt förankrade poliser som arbetar nära medborgarna.

Inga kommentarer: