onsdag, mars 03, 2010

Nytt parti i Bollnäs

Ett nytt parti startas i Bollnäs - "Bollnäspartiet". Det kan bli stimulerande med nya politiska vindar i kommunpolitiken. Samtidigt minskar utrymmet för övriga småpartier. Jag noterar att Bollnäspartiet har många frågor gemensamma med sjukvårdspartiet och de kommer att konkurrera om deras röster - men även om våra. Oppositionen är idag splittrad och kan bli än mer splittrad om Bollnäspartiet kommer in i fullmäktige.

Inga kommentarer: