tisdag, mars 16, 2010

Är det bara pengar som styr landstingets verksamhet?

Nu ska Bollnäs sjukhus upphandlas. Det är bra, det är ett gammalt krav från oss i den borgerliga oppositionen i landstinget. Men mindre bra är att landstingsstyrelsens rödgröna majoritet satt upp ett mål på en årsomsättning om 300 miljoner för att en vårdgivare ska få vara med och konkurrera.

Landstingsstyrelsen tar ingen hänsyn till kvalitet, värdegrund och etik. Det är bara årsomsättningen som styr. Därför utestänger man Mitt Hjärta, ett företag som vunnit inte bara Bollnäsbornas hjärtan utan långt många fler.

Det är viktigt att arbeta med etik och värderingsfrågor inom sjukvården, visar en ny undersökning baserad på en granskning av sju vårdenheter i Stockholm. Bäst av alla vårdenheter är Ersta sjukhus, som genom sin koppling till diakonin har en tradition av etik och värderingar. Den diakonala traditionen leder till en bra arbetsmiljö och hög kvalitet i vården.

Är det bara pengar som styr landstingets verksamhet? God kvalitet i vården handlar inte bara om pengar och årsomsättning. Personalens möte med den enskilda människan är av avgörande betydelse för hur personen upplever vården. I mötet med sjukvården är det viktigt att både patienter och anhöriga känner trygghet och tillit. Vi kristdemokrater vill ha nära vård av hög kvalitet. För oss är det inte bara pengar som styr vården.

Inga kommentarer: