onsdag, november 04, 2009

Underlig förhandlingsordning i Bollnäs kommun

Av Ljusnan den 4 november framgår att förslaget till besparingar inom skola och förskola går vidare till centrala förhandlingar. Jag och andra skolpolitiker får mail och telefonsamtal från upprörda föräldrar och lärare. Inte undra på det. Det talas upprört om ”slakt av skolan”.

Det är nämligen inte politikens förslag som förhandlats, utan förvaltningens. Det är en helt underlig förhandlingsordning i Bollnäs kommun där politiken ställs helt offside.

Vid arbetsutskottets sammanträde i början av oktober behandlade vi budgetförslaget. Vi strök en rad föreslagna neddragningar – t ex nedläggning av öppna förskolan på Familjecentrum och familjedaghemmet Natt och dag, liksom allergiförskolan i Björktjära.

Naturligtvis vill vi inte heller avgiftsbelägga skollunchen på gymnasieskolan med 500 kronor per år och elev. Effektiviseringar av verksamheten får dessutom inte gå ut över lärartätheten. Vi skall även fortsättningsvis ha som mål 8 lärare per 100 elever.

Inget av dessa förslag skulle bli verklighet enligt arbetsutskottet. Det fanns en bred enighet mellan majoritet och opposition.

Inget av detta fick protokollföras som arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden! Jag protesterade men fick inget gehör. Den rätta ordningen skall naturligtvis vara att arbetsutskottet lägger förslag till nämnden och det är dessa förslag som sedan förhandlas innan nämnden sammanträder.

Den rödgröna majoriteten beslutade att dra ur budgetärendet vid nämndens oktobersammanträde. Vi kommer alltså att tvingas vänta ytterligare en månad på beslut och hålla personal, föräldrar och elever i ovisshet under ytterligare tid.

Inga kommentarer: