torsdag, november 12, 2009

Kultur på recept?

Regeringen vill få ner antalet långtidssjukskrivna med hjälp av kulturupplevelser. På initiativ från regeringen ska nu Region Skåne få en halv miljon kronor till pilotprojektet Kultur på recept. Kultur på recept syftar till att utveckla rehabiliteringen för långtidssjukskrivna med diagnoserna depression, stress och ångest samt långvarig smärta i nacke, axlar och rygg.

Kultur är bra för hälsan och varför inte skriva ut kultur på recept? Jag tror på idén, även om den är lite långsökt.

Inga kommentarer: