fredag, november 27, 2009

Den orättvisa skolan

Problemen med skolan är mycket större än vad som hittills varit känt med oacceptabla och ökande skillnader. Idag går en fjärdedel av alla elever i grundskolan ut nian utan fullständiga betyg. Det finns kommuner där mer än 40 procent av eleverna gör det.

Utvecklingen visar på ett skolsystem där föräldrarnas bakgrund har en avgörande betydelse för hur väl eleven klarar skolan istället för att, som tänkt, vara kompensatorisk.

I en skarpsynt granskning av den svenska grundskolan visar Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig att utvecklingen inte alls beror på bristande resurser eller låg lärartäthet.

Författarna har djupgranskat grundskolan under de senaste 15 åren – dess prestationer och dess resultat – och presenterar i boken "Den orättvisa skolan" nya fakta och statistik och riktar hård kritik mot den bristande styrning och uppföljning som varit kännetecknande under lång tid och menar att resursbrist ofta använts som förevändning för att inte ta itu med de verkliga problemen.

Inga kommentarer: