tisdag, oktober 06, 2009

En byskolas nedgång och fall

Växsjö skola i Bollnäs kommun hotas av nedläggning. Skolan är sliten och personalomsättningen har varit besvärande hög. För en hel del år sedan beslutades om en upprustning, men den blev aldrig av, utan förhalades hela tiden.

I år beslutade dock både BUN och fullmäktige att skolan skulle rustas med start hösten 2009. Under sommaren skedde en politisk helomvändning och centerpartiet sällade sig plötsligt till skolans motståndare. Motståndet mot skolan är också kompakt från förvaltningsledningen.

Vid det senaste BUN-sammanträdet var det bara jag och sjukvårdspartiets Kent Hedberg som röstade för en upprustning av skolan enligt tidigare planläggning. Alla övriga svek. Nu ser det mörkt ut för Växsjö skola inför frågans avgörande behandling i fullmäktige den 26 oktober.

Inga kommentarer: