onsdag, september 16, 2009

Kyrkan, makten och äktenskapet

Vår uppfattning om äktenskap är densamma som kyrkan har i största delen av världen och som är härledd från Jesu undervisning. Att hålla fast vid den uppfattningen är inte kärlekslöst. Det finns nog större anledning att vara kritisk mot den som vill inbilla oss att människans kärlek blir större utan gränser. Gränslös kärlek är en illusion här på jorden.

Kyrkovalet den 20 september handlar inte om att vara för eller emot kärlek. Valet handlar om makten över kyrkan. Vi vill ha ett nytt valsystem i Svenska kyrkan som gör kyrkan oberoende av de politiska partierna.

I dag är det de politiska partierna i riksdagen som styr kyrkan. Vi vill gå över till rena personval där alla kandidater som vill bli valda till ett uppdrag i en viss valkrets sätts upp på samma lista. Så mycket kärlek kan man väl begära av kandidaterna i kyrkovalet att de klarar av att stå på samma lista. Då kunde vi få sätta våra tre kryss fritt mellan alla kandidaterna på listan.

Hjälp oss att avveckla den partipolitiska kontrollen över Svenska kyrkan. Rösta för rena personval. Rösta på Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Det är vi som driver den frågan.

Inga kommentarer: