onsdag, april 29, 2009

Sverige ska bli bäst i Europa!

I veckan som gått har vi kunnat höra att bara var tredje svensk vet att det är val till EU-parlamentet i år. Förra gången det var EU-val, år 2004, så röstade 37,9 procent av de röstberättigade i Sverige. Även i övriga EU-länder är valdeltagandet mycket lågt.

Vi kristdemokrater jobbar för att höja valdeltagandet och att Sverige ska bli bäst i Europa! Ett sätt att öka intresset är att lyfta fram viktiga valfrågor. En sådan fråga handlar om att vi som konsumenter i Bollnäs kommun ska ha möjlighet att avstå produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer. Ett tydligt system för märkning (GMO) måste därför finnas.

Konsumenterna ska vara trygga när man handlar varor och tjänster - att kunna handla över gränserna på ett säkert och tryggt sätt. Alla ska ha rätt att veta var maten kommer ifrån och om den är behandlad på något sätt.

Vi kristdemokrater vill se fler lokala småföretag, såsom slakterier, för att maten ska produceras på ett miljö- och kvalitetsmässigt klokt sätt. Vi jobbar för bra mat nära dig.

För privatpersonen är den inre marknaden långt ifrån förverkligad. För att kunna nå dit måste en gemensam konsumentpolitik också utvecklas. En sådan ska syfta till att skapa trygghet i form av gemensamma minimiregler och skydda människor mot allvarliga risker och faror.

Vi vill ge stöd till konsumentorganisationer inom EU så att konsumenterna får en trygghet när de köper varor och tjänster utanför hemlandet.

Inga kommentarer: