fredag, mars 20, 2009

Jag är ingen "förbudsgubbe"

Man vinner inga poäng i den svenska debatten genom att kräva förbud
Min debatt om våldsamma datorspel startade för två år sedan och utgör inslag i en mer generell kulturkritik. Det är en värdegrundsfråga.
Alla har ett människovärde, även en hora.
Varför måste vi slappt acceptera allt i kulturliberalismens anda – vi måste höja rösten mot den tilltagande värdenihilismen.
I datorspelen med våldsamt, sadistiskt innehåll handlar det i hög grad om inlärda beteenden och en identifikation med den som utövar våldet. Det leder till en avtrubbning gentemot våldshandlingar och förstärker aggressiva beteenden genom belöning – klassisk psykologi.
Det perverterade våldet kan vi och ska vi aldrig acceptera.
Däremot är jag helt emot Ellas förslag om att Sverige ska acceptera EU:s snusförbud! Dessutom är jag emot höjning av dieselskatten!

Inga kommentarer: