fredag, januari 30, 2009

Kommundagar i Örebro

Jag befinner mig tillsammans med 1 100 andra kristdemokrater på kommun- och landstingsdagrna på Conventum i sko- och kexstaden Örebro. Från lokalavdelningen i Bollnäs är vi fyra deltagare.
Nu talar Göran Hägglund. Han inleder med att tala om den ekonomiska krisen, alliansens opinionssiffror och oppositionens stimulanspaket.
Nu kommer han in på äktenskapsfrågan och KD:s förslag om en renodlad civilrättslig lösning.
Om regionfrågan: en lösning har presenterats av de fyra partiledarna. Viktigt att initiativet kommer underifrån. Är det kommunalråden som är mest intresserade? Detta har statsministern antytt...
KD ska framför allt förknippas med trygghet och tillit. Inte trygghet i statisk mening, utan en dynamisk trygghet. Den kristdemokratiska butiken är en fullsortimentaffär.
Vi är inget parti i kris, betonar Hägglund. Partiets bästa valresultat ligger fortfarande framför oss.
Göran Hägglund redovisar också sin vision och citerar en gammal artikel om kärlek och familj av Marcus Birro.
Men det är fel att säga att vi inom KD är kärnfamiljsfundamentalister!

Igår fattade regeringen beslut om barnomsorgspengen, "vårdnadsbidrag de luxe".

Göran kom också in på de små marginalerna. 40 % av svenskarna har ett reservkapital på mindre än 4 000 kr! Varje svensk borde ha minst en månadslön på banken. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.

Ett svenskt normalhushåll med två inkomsttagare har idag drygt 3 000 kr extra i plånboken varje månad jämfört med läget före valet 2006! Detta tack vare jobbskatteavdragen! "Om detta borde vi berätta". Se den utmärkta siten http://www.jobbskatteavdrag.se
I slutet kommer han in på kärnkraftfrågan och presenterar ett nytt energipaket i 6 punkter som möter applåder.

Inga kommentarer: