onsdag, november 22, 2006

Förändring av a-kassan för minskat utanförskap

Alliansen gick till val på att få ned arbetslösheten. Förändringen av a-kassan är ett led i denna strävan. Detta framgick klart i valrörelsen. Vår politik syftar till att människors ska gå från utanförskap till arbete och göra a-kassan mer försäkringsmässig.

Arbetslöshetsförsäkringen är ytterst en omställningsförsäkring för människor att gå från ett jobb till ett annat. Målet är att korta denna omställningstid. Egenfinansieringen av a-kassan ska öka och den ska göras mer försäkringsmässig.

Förändringen av a-kassan ska ses i ett större sammanhang. Regeringen föreslår en rad åtgärder som tillsammans kan bidra till en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Grunden är att det ska löna sig bättre att arbeta, och att det ska bli billigare och enklare att anställa.

Genom jobbavdraget får den som idag har små inkomster en betydande skattesänkning. Dessutom görs särskilda satsningar på grupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Målsättningen med alliansens politik är att fler ska gå från utanförskap till arbete.

Arbetslöshetskassorna har idag möjlighet att differentiera sina avgifter med avseende på olika kategorier medlemmar. Kristdemokraterna kommer att följa hur reformen påverkar olika grupper och hur arbetslöshetskassorna väljer att utforma sina avgifter. Det är enligt kristdemokraterna viktigt att noggrant följa upp förändringen så att inga grupper drabbas oproportionerligt.

Inga kommentarer: