torsdag, augusti 31, 2006

Våra frågor i fokus

Igår presenterade Alliansens fyra partiledare en överenskommelse om familjepolitiken som kommer att väcka stort intressse. Det är en fantastisk framgång för vårt parti att kommunerna ges möjlighet att införa vårdnadsbidrag och att en barnomsorgspeng genomförs i kommunerna. Dessa båda verktyg öppnar för valfrihet och flexibilitet för familjernas val av barnomsorg.

Våra frågor står i fokus i valrörelsen: familjepolitiken, fastighetsskatten och bensinskatten! Det ser bra ut. Ska vi tro på 15%?

Inga kommentarer: