tisdag, augusti 01, 2006

Kostnader för äldre- och handikappomsorg i Bollnäs

I Ljusnan den 1 augusti redovisas att Bollnäs kommun har de lägsta nettokostnaderna i Hälsingland för äldre- och handikappomsorgen. Omedelbart kritiserar Olle Nilsson-Sträng (s) den styrande borgerliga fyrpartikartellen. Anslagen till äldreomsorgen i Bollnäs är för små, menar Olle Nilsson-Sträng.

Det finns ett antal principiella invändningar mot oppositionsrådets resonemang. För det första är det svårt att jämföra kommuners kostnader sinsemellan. Kommunal verksamhet spänner över många olika verksamhetsområden och jämförelser är ofta komplicerade. Svaren på varför skillnader mellan olika kommuner ibland kan vara så stora finns inte alltid i redovisad statistik.

För det andra: Alla kommuner tillämpar inte samma principer för kostnadsredovisning, kostnadsuppföljning etc. Ta bara en så enkel sak som internhyror – om kommunen tillämpar höga internhyror slår det omedelbart på nettokostnaderna.

För det tredje handlar det om effektivitet. Äldre- och handikappomsorgen i Bollnäs kan hålla hög kvalitet utan att därför betinga höga kostnader! Landstinget i Gävleborg har landets högsta nettokostnader – men säger det att vi också har landets bästa sjukvård i det här länet?

Olle Nilsson-Sträng är helt enkelt ute och röstfiskar. Men det är ett fiske i grumligt vatten.

Inga kommentarer: