torsdag, augusti 31, 2006

AMS är ineffektivt!

8,5 riktiga jobb. Så många jobb förmedlar varje handläggare på arbetsförmedlingen i genomsnitt per år. Samtidigt sätter man 45 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är riktigt ineffektivt, anser Riksrevisionen i en mycket kritisk rapport kring AMS effektivitet.

Riksrevisionens granskning visar att arbetsförmedlingen har stora problem med att genomföra sin huvuduppgift, nämligen att effektivt förmedla arbete till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare. De skattemedel som i dag läggs på arbetsförmedlingen används inte på bästa sätt.

Alla entusiastiska och kompetenta arbetsförmedlare som i dagens system inte upplever att deras kraft tas tillvara skulle få en chans att pröva sina idéer i s.k. Job Networks, en framgångsrik modell som utvecklats i Australien. Dagens arbetsförmedlare, bemanningsföretag, fackliga organisationer, utbildningsföretag, etc kan etablera sig och bli kontrakterade ”Job Networks” för att hjälpa arbetssökande ut i arbetslivet. När de lyckas får de betalt.

Den australienska modellen borde vara en förebild för en ny regering efter valet 2006. Låt oss ta efter Australien och andra länder som vågat pröva nya vägar för att hjälpa människor ut i meningsfyllt arbete.

Inga kommentarer: