söndag, maj 21, 2006

Ett hederligare Sverige


För ett hederligare Sverige krävs det åtgärder på många plan. Hur kan vi begära att medborgarna skall uppträda hederligt, när vi har personer i den politiska toppen som ljuger i KU-förhör och som nyttjar regeringsplanet som om det vore hans egen cykel?

Vi tar ett helhetsgrepp och föreslår åtgärder inom en rad områden. Det börjar i toppen, med en stat och en offentlig sektor som förtjänar förtroende. Den svenska vänskapskorruptionen måste stoppas genom ökad insyn och öppenhet vid utnämningar. En författningsdomstol kan stärka skyddet för mänskliga fri- och rättigheter och förbättra maktdelningen.

Det är i barnaåren uppfattningar om vad som är rätt och fel grundläggs. Därför är det viktigt att barnen redan i skolan lär sig vad hederlighet är. Det förutsätter att skolan bygger på en tydlig värdegrund. Det är lärarna som ska sätta gränserna i klassrummet och fungera som naturliga auktoriteter för eleverna. Ett belöningssystem för kamratskap, engagemang och civilkurage bör införas som stimulerar eleverna att ta ansvar för arbetsmiljön i skolan.

Även rättsordningen behöver återupprättas. Vi föreslår bland annat att man ser över straffskalorna vad gäller brott mot enskilda människor, att vittneskyddet förbättras och att rymningar straffbeläggs.

Hederligt arbete och företagande ska uppmuntras, inte straffas. En schablonbeskattning inom kontantbranscherna skulle förenkla för de hederliga och göra det mer lönsamt att bedriva verksamheten vitt.

Vi har en rad orättfärdiga skatter som uppmuntrar till ohederlighet. Så får det inte vara. Avveckla orättvisa och orättfärdiga skatter såsom förmögenhets- och fastighetsskatt.

Inga kommentarer: