tisdag, februari 11, 2014

Om välfärdspopulism...

Sven-Åke Thoresen (S) från Hudiksvall är en unik politiker, som utan att darra på manschetten säger sig vara ”stolt över att vara populist”, ett begrepp som alla andra politiker normalt skyr som pesten. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt tillhör som bekant "välfärdspopulisterna". En annan är LO:s Daniel Suhonen som i Aftonbladet 24 januari på fullt allvar jämför kommunalt upphandlad men privat driven äldreomsorg med Josef Stalins slavläger i Sibirien. Ja, ni läste rätt – man tror knappt sina ögon. En tredje är gamle stalinisten Sven Wollter som att äldreomsorgen nästan är sämre än på 1800-talet och att allt är "vinsternas fel".

Välfärdspopulisterna har ett vårdslöst sätt att handskas med statistik och data kopplat till vård, skola och omsorg. De köper billiga politiska poäng genom att måla upp ensidiga nidbilder och framhålla  enstaka missförhållanden som allmängiltiga verklighetsbeskrivningar. Chefredaktör Mats Edman på Dagens Samhälle liknar Aftonbladet vid en ”populistisk loppcirkus”. Får man tro nidbilderna ligger nu tusentals äldre ”inlåsta, passiviserade, sjuka och neddrogade”. 

Vi kristdemokrater i Gävleborg har beklagat att även Sven-Åke Thoresen nu rättar in sig i vänsterledarens välfärdspopulistiska led. Denna metafor missuppfattar Thoresen kapitalt och påstår att vi KD-politiker ”är i det välfärdspopulistiska ledet”. Fakta i ärendet är att det idag satsas mer pengar på vård och omsorg än någonsin tidigare. Två större undersökningar på senare tid (Help Age International knuten till FN/WHO och OECD:s granskning av sina medlemsländer) rankar Sverige som etta i världen och OECD när det gäller äldreomsorgen.

Men fakta bryr sig inte välfärdspopulisterna om…

Inga kommentarer: