onsdag, januari 29, 2014

Föräldrar efterfrågar vårdnadsbidrag i BollnäsÅtta olika kvinnor från olika delar av Bollnäs kommun har i åtta olika medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen ska införa vårdnadsbidrag. Samtliga åtta medborgarförslag remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Debatt och beslut blir det i kommunfullmäktige i juni. Vi kristdemokrater känner nu ett starkt stöd för att driva på införandet av ett vårdnadsbidrag. Vi tackar dessa kvinnor för deras initiativ!

Vårdnadsbidrag finns i alla nordiska länder men skiljer sig åt till både konstruktion och historia. Dessutom spelar vårdnadsbidraget olika roll i de fem länderna då användning och debatt har sett och ser olika ut. Finland har haft vårdnadsbidrag längst och Sverige kortast period. Det är viktigt att komma ihåg att vårdnadsbidraget på 3000 kronor per månad handlar om 1- och 2-åringar. Det är inte så att vi låser in barnen i hemmen genom att införa ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag har införts i cirka 100 av Sveriges 290 kommuner.

Jag minns när vi kristdemokrater 2008 motionerade om att införa vårdnadsbidrag i kommunen. Då sa socialdemokrater och centerpartister i barn- och utbildningsnämnden nej och föreslog kommunfullmäktige att avslå motionen. Föräldrarna i Bollnäs nekades vårdnadsbidrag av den rödgröna majoriteten 2008. Centern i Bollnäs var plötsligt emot vårdnadsbidraget, medan i grannkommunen Söderhamn hade centern motionerat om att införa vårdnadsbidrag!

Många barnfamiljer upplever att de har för lite tid för barnen. Syftet med vårdnadsbidraget är att möta barnfamiljernas behov. Det är en rättvisereform med ett tydligt barn- och valfrihetsperspektiv. Vi kristdemokrater tror att kvinnor såväl som män kan fatta informerade och kloka beslut gällande omvårdnaden om sina barn. Om vi inte erkänner denna förmåga – då är det naturligtvis bättre att staten helt och hållet styr föräldrarnas val.

83 % av barnen 1-5 år i Bollnäs är inskrivna i förskoleverksamheten. Kostnaden per barn 1-5 år i förskolan är drygt 116 000 kronor per barn år 2012. Köerna till barnomsorgen växer och barngrupperna blir allt större. Stödet till barnen och familjerna ska ge valfrihet och handlingsfrihet. Vill man vara hemma med barnen när de är små ska man kunna vara det. Den tiden kommer aldrig tillbaka. Ett samhälle där föräldrar upplever att de inte har möjlighet att ta tid för sina små barn, det är i mina ögon inte det goda samhälle som jag vill förverkliga.

Inga kommentarer: