söndag, oktober 07, 2012

Kick-off i Siljansnäs

Kristdemokrater från Gävleborg deltog i en Kick-off i Siljansnäs utanför Leksand 5-6 oktober. Syftet med träffen var att inspirera varandra i en kreativ miljö och tillsammans lägga upp planer för hur partiet i länet och i kommunerna på bästa sätt skulle föra fram den kristdemokratiska politiska framtidsvisionen och locka nya väljargrupper.

Initiativtagare till och ledare för hela evenemanget var Lili André, oppositionsråd i Gävle kommun (bilden t v). Deltagarna utgjordes av ledande partiföreträdare från samtliga kommuner i länet utom Ljusdal och Ockelbo. Träffen inleddes fredag förmiddag i Leksands kommunhus där Sakarias Winberg berättade om partiets framgångar i valet 2010 där man nådde hela 16,1 procent av rösterna i kommunvalet. Sakarias gav många tips på hur en lokalavdelning kan arbeta för att nå framgång och framhöll att medlemmarna är basen och förutsättningen för ett framgångsrikt politiskt arbete på lokalplanet.

Vid lunchtid anlände hela gruppen från Gävleborg till Siljansnäs hotell- och konferensanläggning. Eftermiddagen inleddes med tre korta, inspirerande föredrag av Lili André, Gävle, Maria Karström, Nordanstig och Gunnar Canslätt, Hudiksvall. Maria tog upp begreppet ”comfort zone”, en zon inom vilken de flesta människor rör sig i trygghet – men för att nå framgång måste vi våga oss utanför denna ”bekvämlighetszon” och göra saker som vi inte gör idag. Därefter vidtog teamwork och brainstorming utifrån frågeställningen ”Hur når vi ytterligare ett mandat i vår kommun / i regionen / i landstinget”.

Lili André ledde arbetet utifrån metoden ”Opera”, ett dialogbaserat mötes- och processverktyg. Operametoden används när en grupp behöver samtala om en viktig fråga och få med synpunkter från alla i gruppen. Deltagarna arbetade inledningsvis parvis och varje grupp redovisade på en stor matris fyra olika sätt att nå framgång. Metoderna betygssattes och rangordnades. Därefter arbetade deltagarna kommunvis. Dagen avslutades med middag och trevlig samvaro med möjlighet till bad i jaccuzi.

Dag 2 inleddes med att ”riksdagsadepterna” Gunnar Canslätt, Maria Karström och Lili André presenterade sig själva och sin syn på hur de vill utveckla politiken för Gävleborgs län. Tyvärr saknades Steven Crosson som är den fjärde på förhand utsedde riksdagsadepten. Presentationerna åtföljdes av frågestund och givande diskussioner. Därefter fick kommungrupperna arbeta med och sedan redovisa målgrupper, fokusområden, tidsplan m m inför valet 2014 i respektive kommun. Samtliga deltagare förklarade sig vara mycket nöjda med det intensiva dygnet i Siljansnäs och kunde i det strålande höstvädret stärkta resa hem inför framtida politiska uppgifter på hemmaplan.

Inga kommentarer: