måndag, oktober 08, 2012

Höjd grundnivå i föräldraförsäkringen

Det gläder mig att KD:s förslag fått genomslag i höstens budget med en höjning av föräldrapenningens grundnivå från 180 kronor till 225 kronor per dag. Höjningen av grundnivån stärker ekonomin för personer som inte uppfyller krav på att få föräldrapenning på sjukpenningnivå. De som inte hunnit komma upp i så kallad SGI. Det innefattar primärt unga föräldrar som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden samt hushåll där en förälder är född utomlands.

I dag får föräldrar med ersättning på grundnivå, vid ett uttag av föräldrapenning under 30 dagar per månad, 5400 kronor per månad i föräldrapenning före skatt. Efter höjningen blir motsvarande ersättning 6750 kronor före skatt.

Inga kommentarer: