måndag, april 11, 2011

Reformerad sjukförsäkring - ett KD-initiativ

Sjukförsäkringsreformen har i huvudsak varit framgångsrik. Men allt har inte blivit bra och enskilda personer har kommit i kläm. Regeringen föreslår på initiativ av KD därför nu flera viktiga justeringar som ska ligga till grund för beslut i riksdagen i höst. Bland annat vill alliansen öka möjligheterna till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. De personer som är alltför sjuka och inte kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser ska kunna stanna i försäkringen.

1 kommentar:

Syndare sa...

Hej . Det finns tyvärr inte anledning att vara alltför nöjd med förslaget. Tyvärr måste jag meddela att en grupp FORTFARANDE ramlar mellan stolarna.
Jag talar om de som utförsäkras efter sin tidsbegränsade sjukersättning.
I praktiken skulle förslaget innebära drygt 4000 kr ut per månad. Som du förstår skulle det vara mycket svårt för att inte säga omöjligt att överleva på denna summa. Följden blir alltså att dessa människor (barnaförsörjande) får ansöka om bostadsstöd samt även socialbidrag UPP till existensminimum.
I praktiken kommer förslaget alltså innebära att 3 bidrag ska administreras till denna grupp. Således en fördubbling eller tredubbling av administrationsbördan för att fördela; sjukpenning i särskilda fall, bostöd samt socialbidrag.

Summan av kardemumman är fortfarande densamma för de utförsäkrade- det vill säga existensminimum! Potentiellt livet ut.

Jag sätter mitt sista hopp om en mänskligare anpassning till er i KD!
Gör vad du kan!