torsdag, mars 10, 2011

Mitt Hjärta klarade inte kvalitetskraven – låter skumt!

Jag bloggade förra året om upphandlingen av Bollnäs sjukhus där jag kritiserade landstingsstyrelsen för att inte ta hänsyn till kvalitet, värdegrund och etik, apropå att landstingsstyrelsen hade satt upp ett mål på en årsomsättning om 300 miljoner för att en vårdgivare skulle få vara med och konkurrera. Genom att Mitt Hjärta gick samman med andra företag klarade man kravet på årsomsättning.

Ironiskt nog stupade Mitt Hjärta på kvalitetskraven. Kvalificeringsgränsen var satt till 14 poäng och Mitt Hjärta uppnådde 13,8 poäng. Den låga poängen beror helt och hållet på en av tretton utvärderares anmärkningsvärt låga poäng avseende de fyra kvalitetsparametrarna verksamhetsidé, vision, utvecklingsmodell och ledningssystem. Denne utvärderare satte bara ettor och tvåor, när övriga tolv överlag satte treor och fyror och även femmor!

Mitt Hjärta är ett vårdföretag som vunnit inte bara Bollnäsbornas hjärtan utan långt många fler. Personalens möte med den enskilda människan är av avgörande betydelse för hur personen upplever vården. I mötet med sjukvården är det viktigt att både patienter och anhöriga känner trygghet och tillit. Jag tror att patienterna i södra Hälsingland känner större tillit till lokalt förankrade Mitt Hjärta än till det anonyma vårdföretaget Aleris, som investmentföretaget Investor köpte av riskkapitalbolaget EQT bara för något år sedan. Jag kan bara hoppas på att Mitt Hjärtas överklagande av beslutet vinner gehör hos kammarrätten.

Inga kommentarer: