torsdag, augusti 12, 2010

Hälsa för livet i Gävleborg

När kommunerna tog över ansvaret för långtidsvården försvann mer än varannan vårdplats inom sjukvården. Under resten av 90-talet och fram till idag har vårdplatserna återigen halverats. Effektivitet är motivet den här gången, vilket inte är hela sanningen.

Sjukvården har utvecklats och det finns exempel på att det har lett fram till kortare vårdtider. Men vi vet att många vårdplatser under senare år försvunnit på grund av besparingskrav. Det är inte fel att kräva effektivisering inom sjukvården. Tvärtom finns det områden som kan förbättras och bli mer effektiva. Men jakten på effektivitet har lett till att antalet vårdplatser minskat för kraftigt. Risken är att effektiviteten går förlorad när platserna är för få.

Under Socialdemokraternas ledning med stöd av mp och v har landstinget i vårt län Gävleborg minskat vårdplatserna så till den grad att vi ligger sämst till i landet, sett till invånarantalet. Överbeläggningar på sjukhusen och ”jojo-besöken” på akuten är alltför vanligt. Många skickas hem från sjukhuset men åker in på nytt då de är för sjuka för att klara sig hemma.

De som drabbas hårdast är som vanligt våra äldre och multisjuka patienter. När det gäller sängplatser inom geriatrik och medicin har man på många håll passerat smärtgränsen. Konsekvenserna av nedskärningarna är ökad risk för vårdskador till följd av smittspridning, informationsmissar och fördröjda ordinationer. För personalen leder det till daglig kamp med tiden för att kunna ge våra mest vårdbehövande patienter en god och säker vård. De pengar man tror sig kunna tjäna på kort sikt förloras i anständighet, säkerhet och förtroende. På lång sikt är sådana besparingar även ekonomiskt förödande eftersom bristfällig vård skapar större vårdbehov och längre vårdtider.

Att kunna erbjuda äldre och multisjuka patienter adekvat vård på medicinsk - eller geriatrisk avdelning främjar förutsättningarna för att kunna bedriva effektiv sjukvård. Att låta patienter ligga på akuten, i korridorer eller skickas hem i hopp om tillfrisknande gör det inte.

Vi Kristdemokraterna anser att antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka för att svara mot det verkliga behovet. Vi driver envist frågan om bättre stöd för vård i livets slutskede och för deras anhöriga och vill att Hospice inrättas i länet i en lugn och vilsam miljö.

Vi menar också att äldreteamen i primärvården måste fungera fullt ut som det var tänkt. Antalet geriatriker och sjuksköterskor med geriatrisk specialistkompetens måste öka rejält. Säkerhet, trygghet och anständighet är en förutsättning för effektivitet inom hälso- och sjukvården.

Inga kommentarer: