tisdag, juni 08, 2010

Fler män i förskolan

Andelen män i den kommunala förskolan i Bollnäs kommun är f n bara ca 1 %, motsvarande 2 män i förhållande till 169 kvinnor. Många anser, att om kvinnorna även i fortsättningen kommer att vara det dominerande könet i förskolan, så kommer det att innebära att det inte blir någon förändring av nu rådande könsroller och könsmönster i vårt samhälle. Därför är det viktigt att frågan om den kvinnliga dominansen inom förskolan diskuteras.

Det anges en rad olika skäl till varför så få män arbetar i förskolan.
Många menar att det krävs en attitydförändring till förskolläraryrket, för att få män att söka till förskollärarutbildning. Den pedofildebatt som pågick framförallt i slutet av 1990-talet anses av många vara orsaken till att många män lämnade förskolan, eller vid yrkesval, valde bort förskolläraryrket.

Många manliga barnskötare och förskollärare kände sig, och känner sig alltjämt, ifrågasatta. Däremot anses inte, att det låga löneläget i kvinnodominerade yrken, är hela sanningen, varför männen i förskolan minskar i antal. Jag anser att det finns ett stort behov av att aktivt arbeta för att kraftigt öka andelen manliga förskollärare i kommunens förskolor. Därför har vi lagt en motion om det till fullmäktige i Bollnäs.

Inga kommentarer: