torsdag, juni 17, 2010

Euron lever och växer - Estland medlem!

Mitt i tider av ekonomisk oro utvidgas Eurozonen med Estland som går upp som det 17:e landet inom EU med euron som valuta. I dag gav Europaparlamentet sitt ja.
Det är imponerande att Estland lyckas lyfta sig samtidigt som rader av länder i Europa sitter fast i resonemang om hur man ska komma undan sina budgetunderskott och skulder. Säkert kommer Estlands inträde i eurozonen vara av positiv betydelse också för Lettland och Litauen.

I betänkandet som Europaparlament sa ja till, påtalas det att den estniska statsskulden i förhållande till BNP var 7,2 procent, det vill säga långt under referensvärdet på 60 procent. "Detta utmärkta resultat uppnåddes under globala finansiella, ekonomiska och sociala kriser, då Estlands egen BNP krympte med 15 procent", står det i betänkandet.

Det duger inte att skylla Europas ekonomiska problem på euron, vilket märkligt nog en del tycks försöka, säger KD:s europaparlamentariker Alf Svensson i en kommentar. Nu är Estland en fullvärdig medlem i den europeiska gemenskapen, mer än vad Sverige är.

Inga kommentarer: