onsdag, september 16, 2009

De unga och makten över kyrkan


Du vet väl att de som är medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt i kyrkovalet från 16 års ålder? Unga människor har andra värderingar och behov än äldre människor. Detta måste vi ta hänsyn till när vi planerar församlingens verksamhet. Det är den enskilda församlingen som har ansvar för ungdomsverksamheten inom församlingen. Jag vill att man lär så mycket som möjligt av de församlingar där det fungerar bra. All verksamhet inom kyrkan ska vara utformad så att även unga människor kan känna sig välkomna.

Unga människor har ett stort intresse för livsfrågor. Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att samtala med människor om livsfrågor och bör därför söka upp unga människor där de finns för att tala om tro, hopp och kärlek och andra djupa livsfrågor.

Församlingarna ska arbeta aktivt med att erbjuda unga människor uppgifter i det vardagliga församlingsarbetet. Uppgifter som ger möjlighet till nya insikter och kunskaper om vad kristen tro och kristet liv innebär. Det kan vara viktigt att identifiera olika steg som underlättar för unga människor att växa in i församlingsgemenskapen. Det kan göra stor skillnad om de unga får vara med i planering av hur verksamheten skall organiseras och genomföras.

Inga kommentarer: