måndag, augusti 17, 2009

KR jobbar för renodlade personval

KR - Kristdemokrater i Svenska kyrkan - jobbar för renodlade personval som stämmer bättre med kyrkans teologi. Personen skall stå i centrum inte ideologi och parti. Partivalen gör dessutom att präster och kyrkans anställda som går in i förtroendeuppdrag blir uppbundna av lojalitet mot maktbärande partier vilket undergräver deras förtroende som självständiga och oberoende sanningsvittnen.

Inga kommentarer: